Jak najít optimální sadu strun - základní vodítka

najdi svuj set_edited

Obecně o výběru strun

Základními stavebními prvky struny jsou jádro a opředení. Použití různých materiálů vinutí a jádra od sebe odlišuje jednotlivé typy strun a jejich tónové charakteristiky. Klasickými a léty osvědčenými materiály pro výrobu jádra strun jsou speciálně upravená jehněcí nebo telecí střeva a kov. Mezi nejmodernější patří struny se syntetickým jádrem.

Vedle různých materiálů jádra může hudebník při volbě strun vycházet i z mnoha provedení jejich opředení. Výrobci nabízejí v rámci některých sad škálu vinutí jednotlivých strun, které vycházejí z vlastností daných materiálů. Wolfram je např. téměř dvakrát hustší než stříbro, stříbro třikrát hustší než hliník. Stříbrné opředení vytváří měkčí a barevnější zvuk vhodný zejména pro komorní hudbu. Wolframové opředení violových či violoncellových strun umocňuje sílu a barevnost spodních strun. Pro opředení houslové struny A je nejvhodnější použití kvalitního hliníku nebo chromové oceli atd.

Pro zdravé zvukové parametry vašeho nástroje je důležité i jeho celkové seřízení. Podstatnou měrou se na tvorbě tónu nástroje podílí kobylka. Její kvalita by se neměla podceňovat. Přenáší totiž kmitání strun na vrchní desku, a tím se podílí v prvotní fázi přenosu kmitů i na celkových tónových charakteristikách nástroje.

Výsledek experimentování se strunami lze jen stěží předvídat. Každé struny se chovají jinak na konkrétním nástroji. Každý hráč má zcela jinou techniku hry. Nicméně výsledky těchto dlouhodobých akustických pokusů mohou být pro každého muzikanta velmi inspirující a poučné.

Obecně se lze při prvotním výběru strun pro konkrétní nástroj řídit několika základními postupy. Nástroj se silným a příliš výrazným tónem vyžaduje struny s menším pnutím (např. se syntetickým jádrem), které zvýrazní žádoucí zvukovou barevnost. Nástroj slabšího tónu je vhodný zesílit strunami kovovými či syntetickými s vyšším pnutím. Starý mistrovský nástroj vyžaduje většinou struny střevové nebo syntetické, nový nástroj může být osazen např. kvalitními kovovými strunami apod.

Při výběru strun je nutné si ujasnit i další skutečnosti týkající se nástroje a stylu hry. Je podstatné, zda hrajete amatérsky či profesionálně, v komorním souboru, orchestru, lidové hudbě či sólově. Dále je třeba zohlednit, zda se zaměřujete na hudbu moderní, lidovou nebo starou. V případě, že hrajete na kopie barokních nástrojů, je požadavek speciálních střevových strun naprostou nutností. Výhodou značky Pirastro je, že poskytuje struny pro všechny výše zmíněné hráče a nástroje. Stačí si jen správně vybrat. Položte si vždy otázku, jaký tón produkuje momentálně váš nástroj a jakého tónu byste rádi docílili.

Struny pro jednotlivé typy hudebníků

Pro správnou volbu strun pro váš nástroj neexistuje jednoduchý a jednoznačný návod, protože největší podíl na jejich volbě má konečný zvukový pocit konkrétního hráče. Díky tomu se vždy pohybujeme na pomezí objektivních skutečností a subjektivních pocitů. Podstatnou skutečností jsou i finanční možnosti hudebníka. Níže uvedený „návod“ je jen velmi hrubým vodítkem pro výběr konkrétního strunového potahu, který by mohl odpovídat potřebám jednotlivých typů hudebníků. Měl by být spíše nezávaznou inspirací pro muzikanta, který si chce před volbou strun ujasnit zvukové, uživatelské i ekonomické souvislosti.

Výběr vychází ze zkušeností hudebníků v našem okruhu a jejich postřehů a orientuje se pouze na dostupné houslové sady Pirastro (u ostatních nástrojů je ale výběr i cenové rozvrstvení obdobné). Není vhodné chápat tento návod jako obecně platný, každý hudební nástroj je odlišný a subjektivní pocity hráče nejde předem zohlednit.

Stuny pro žáka základní umělecké školy

V českém prostředí hrají často naprostí začátečníci na tzv. školní nástroje menších velikostí, které mnohdy vykazují velké provozní problémy. Aby první krůčky ve výuce dítěte nebyly spíše utrpením, je třeba dbát alespoň na kvalitní seřízení nástroje. Bohužel v hudebních školách se často hraje na nástroje ve špatném technickém stavu (křivé a nebo špatně nalícované kobylky, nefunkční kolíčky, mnohdy několik let staré struny s hliníkovým opředením, vysoký dohmat strun, nevhodné struníky a poutkové struny apod.). Tento stav je zapříčiněn několika skutečnostmi. Menší školní nástroje často vlastní umělecké školy a dětem je za symbolický poplatek půjčují. Rodiče nemají příliš velkou motivaci do „cizího“ nástroje investovat, školy pak nedisponují dostatečnými finančními prostředky pro opravy nástrojového inventáře. Touto situací ovšem trpí především žáci. Přitom lze nástroje za velmi nízkých nákladů zprovoznit alespoň natolik, aby byly nejen uživatelsky vhodné pro ruce dítěte, ale navíc, aby i vyluzovaly alespoň trochu uspokojivý tón.

Základním prvkem, který má vliv na zvuk školních nástrojů, jsou struny. Proto doporučujeme učitelům i rodičům žáků alespoň nákup kvalitních a profesionálních strun. Z tohoto pohledu jsou nejosvědčenější celokovové sady Pirastro Piranito a nebo struny se syntetickým jádrem Tonica. Jedná se o kvalitní a cenově velmi zvýhodnění struny světové úrovně. V době, kdy každý školák vlastní mobilní telefon a značkové oblečení není snad luxusem hudební nástroj se strunami za necelých 500 korun. Na zvuku a provozních vlastnostech nástroje se to nemálo projeví a v konečném důsledku díky vyšší životnosti strun rodič či škola ušetří.

Ve světě je běžné, že nadaní žáci osazují své nástroje (i menších menzur!) profesionálními strunami. Firma Pirastro proto nabízí prakticky všechny typy sad i pro menší velikosti nástrojů (Piranito, Synoxa, Tonica, Chromcor, Evah Pirazzi, Obligato, Violino atd). Pokud máte ve škole či doma malého nadějného hudebníka, jsou kvalitní struny na jeho nástroji základem, nikoli luxusem.

Struny pro studenta konzervatoře

Studenti konzervatoří mají situaci na první pohled nezáviděníhodnou. Rozhodli se pro profesionální hudební dráhu, která vyžaduje nákup špičkového nástroje, smyčce a strun a přitom na začátku profesního uměleckého života jsou finanční možnosti hudebníka značně omezené. I v této situaci se naskýtá řešení. V současné době je relativní nadbytek ručně vyráběných nástrojů z první republiky v cenách kolem 20 tisíc korun, kvalitní ručně vyráběný fernambukový smyčec je možné pořídit za 6000 korun. Takový nástroj a smyčec může dobře posloužit alespoň v začátcích. Profesionální struny jsou v posledních letech ještě dostupnější. Celá řada profesionálů nebo posluchačů hudebních akademií hraje běžně na struny značky Tonica. Tato moderní sada strun se syntetickým jádrem je u nás vzhledem k doporučené prodejní ceně výrobce (56,50 EUR bez daně) cenově výrazně zvýhodněná. Pokud může student konzervatoře sáhnout hlouběji do kapsy, je možnost výběru podstatně zajímavější. V cenách do 1000 korun nabízíme struny Chromcor, v cenách mírně překračujících částku 1000 korun za sadu lze pořídit mistrovské celokovové struny Flexocor Permanent, nejnovější syntetické struny Pirastro Wondertone Solo s ocelovým A, struny Violino, střevové struny Gold i struny se syntetickým jádrem Synoxa a Aricore. Díky naší cenové politice si ovšem mohou studenti hudebních oborů dovolit i vrcholnou kvalitu v oblasti strun. Mezi nejlepší strunové potahy na trhu patří zcela jistě struny Obligato a Evah Pirazzi, obě sady jsou dostupné na internetu v cenách mírně překračujících částku 1500 korun. Při srovnání kvality a ceny jde jednoznačně o nejlepší volbu. Houslová sada Evah Pirazzi přitom na českém trhu stála před několika lety běžně 2300 korun, struny Obligato 2200 korun.

Struny pro lidového muzikanta, člena folklórního souboru

Hudebník hrající ve folklórním uskupení požaduje nejčastěji velmi odolné celokovové struny, maximální akustický výkon nástroje, dlouhou životnost strun. Obecně platí, že tito hudebníci patří často k nejnáročnějším zákazníkům. Vyžadují struny relativně levné (cena kolem 1000 korun), velmi trvanlivé (1 rok a více) a přitom nástroj často používají v extrémních podmínkách (hraní na volném prostranství, ve vinném sklípku, časté přesuny nástroje mezi prostředími s různou vlhkostí apod.). Vyhovět těmto požadavkům je velmi těžké. Nicméně jako základní a cenově nejvýhodnější řešení je nákup cenově zvýhodněné sady Chromcor. Dále je vhodné struny kombinovat. Zajímavou je např. kombinace sady Flexocor Permanent a Wondertone Solo. Sada Flexocor Permanent obsahuje špičkové struny G a D s opředením z drahých kovů. Tón těchto strun je sytý a velmi barevný. Struna A s hliníkovým opředením ovšem nevyhovovala uvedenému spektru zákazníků z hlediska odolnosti vůči vnějším vlivům, potu apod. Proto lze na základě zkušeností doporučit strunu A s ocelovým jádrem a hliníkovým opředením ze setu Wondertone Solo a strunu E ze stejné sady. Pro violy a kontrabasy hrající v lidových muzikách lze doporučit struny Permanent.

Struny pro amatérské hudebníky hrající příležitostně

Pro běžné amatérské použití jsou vhodné odolné a velmi trvanlivé celokovové struny. Z tohoto pohledu lze doporučit sady Piranito nebo Chromcor. Pro nástroje s vyšší klenbou je vhodné volit ovšem jiné, než kovové potahy. Zajímavou alternativou je univerzální a osvědčená sada se syntetickým jádrem Tonica. Všechny tyto zmíněné sady jsou cenově velmi zvýhodněné a lze je použít bez ohledu na to, zda hrajete v komorním či jiném uskupení, v doprovodu s klávesovým nástrojem, či jen tak „pro radost“.

Struny pro člena amatérského orchestru

I amatérské orchestry nás často oslovují s požadavkem vybavení všech „smyčcařů“ kvalitními a přitom cenově dostupnými strunami. Zcela určitě se nevyhneme opět doporučení téměř univerzální sady Tonica. Barevností tónu plně vyhovuje orchestrálním požadavkům, zjednodušeně lze konstatovat, že se struny dobře přizpůsobují prakticky jakémukoli nástroji. Z celokovových potahů jsou nejčastěji požadovány ze strany amatérských hudebních těles struny Chromcor. Výběr pochopitelně závisí také na finančních možnostech hudebníků.

Struny pro profesionálního komorního nebo orchestrálního hráče

Profesionální hudebníci požadují špičkovou kvalitu strun, zajímají je zvukové nuance nástroje, experimentují s různými značkami a tvrdostmi strun. Produkty firmy Pirastro toto experimentování umožňují. Šíří typů strun patří Pirastro mezi zcela ojedinělé výrobce. Jako jeden z mála producentů strun na světě současně přichází každý rok s několika novinkami (nové typy strun, vylepšení současných strun apod.). V roce 2007 např. připravila firma struny určenou právě nejnáročnějším profesionálním hudebníkům – set Passione. Z produktů nejvyšší užitné hodnoty lze orchestrálním a komorním hráčům doporučit struny Evah Pirazzi, Obligato, Passione, Oliv, a Eudoxa atd. Na základě zkušeností našich zákazníků z uvedené skupiny hudebníků ale nemusí být pravidlem pouze použití „nejdražších“ strun. V profesionálním smyčcovém kvartetu se lze běžně setkat např. s violoncellovými strunami Chromcor.

Struny pro sólového profesionálního hudebníka

Struny nelze dělit striktně na „sólové“ a „orchestrální“. Tomuto dělení se vyhýbají i samotní výrobci strun. Volba potahu by měla vycházet z individuálních požadavků hráče a především parametrů daného nástroje. Zjednodušeně lze na základě dlouhodobých zkušeností sólistům doporučit struny Evah Pirazzi, ze střevových potahů sadu Oliv a především nejnovější špičkový komplet Passione, který charakterizuje ještě větší barevnost a síla tónu a provozní spolehlivost. Nicméně v našem okruhu se setkáváme i s řadou sólistů, kteří hrají na struny Tonica či kombinují sadu Chromcor (vrchní struny) se strunami jiných značek. Velmi ceněné jsou spodní dvě struny setu Flexocor Permanent. Obecně lze ale konstatovat, že sada Evah Pirazzi u profesionálních sólových hráčů na housle, violu i violoncello jednoznačně vítězí.