Formulář pro uplatnění reklamace

Reklamační formulář ke stažení

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                servisprohudebniky.cz

Společnost:                                Woodgrain s.r.o.

Se sídlem:                                   náměstí Republiky 101, 346 01 Horšovský Týn

IČ/DIČ:                                        27135861 / CZ27135861

E-mailová adresa:                     info@servisprohudebniky.cz

Telefonní číslo:                         +420774555114

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:         

Moje adresa:                            

Můj telefon a e-mail:             

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě servisprohudebniky.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět bankovním převodem na účet: (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.