Kalafuny

Výroba kalafun

Již od počátku vývoje smyčcových nástrojů a smyčce se hledal vhodný prostředek k ošetření žíní za účelem jejich dostatečného „zdrsnění“ nutného ke tvorbě kvalitního tónu tahem smyčce po struně. V průběhu staletí se osvědčily kalafuny, které vyráběné z přírodních pryskyřic.

Označení „kalafuna“ má údajně původ v řeckém názvu Kolophon (sídlo severně od Efesu), kde se ve velkém množství zpracovávala přírodní pryskyřice.

Pryskyřice k výrobě kalafun se (stejně jako tehdy) získává z kmene borovice, jedle a smrku. Z této suroviny balzamového typu se destilací oddělí terpentýnový olej. Zbývající složky - pryskyřice, kyseliny a voda - se dále zahřívají v otevřené nádobě, dokud se voda zcela nevypaří. Veškeré nečistoty se přitom usadí na dně nádoby a čistá pryskyřice může být snadno odčerpána.

Čistá pryskyřice je průhledná až sklovitá, křehká, rozpustná v alkoholu a éterických olejích. Samotná pryskyřice bez příměsí je ale příliš suchá a drsná a při hře způsobuje skřípání. Proto se při výrobě kalafuny znovu zahřeje a obohatí o přídavné látky olejového charakteru a jinými příměsemi. Poté se nalije do forem, zchladí a je ji možné použít jako běžnou kalafunu pro mazání smyčcových žíní.

Jakou zvolit kalafunu?

Kalafuny různých výrobců se výrazně odlišují a citelně ovlivňují hru a zvukové parametry nástroje. Hráč by měl proto dbát na správnou volbu „své“ kalafuny a věnovat ji dostatečnou pozornost. Jen tak zajistí optimální přilnavost smyčce při hře.

Každá kalafuna časem stárne a ztrácí některé své charakteristické vlastnosti, což má za následek přílišnou prášivost a následné skřípání smyčce. Výrobci proto doporučují výměnu kalafuny jednou ročně.

Kovové struny vyžadují tvrdší, méně přilnavé kalafuny, struny se syntetickým jádrem kalafuny střední tvrdosti a struny střevové nejměkčí kalafuny s největší přilnavostí.

Pro houslisty a violisty jsou nejvhodnější kalafuny s nejmenší přilnavostí, pro violoncellisty kalafuny se střední a pro kontrabasisty s největší přilnavostí. Z toho vyplývá, že houslista hrající na kovové struny potřebuje kalafunu s nepatrnou přilnavostí, zatímco kontrabasista se střevovým strunovým potahem kalafunu s maximální přilnavostí.

Kalafuny Pirastro

Kalafuny vyvinuté a vyrobené firmou Pirastro nesou nejčastěji názvy strun pro něž jsou určeny (např. Obligato, Oliv) nebo názvy konkrétních nástrojů (Bass, Cellisto), tím je hráčům maximálně usnadněn výběr správné kalafuny.

Kalafuna Oliv vykazuje největší přilnavost ze všech kalafun Piras