Náhradní plnění

Pokud chcete náhradní plnění poskytnoutu - uveďte tuto skutečnost formou poznámky NÁHRADNÍPLNĚNÍ ve Vaší objednávce.


Jak započítat objednávku do náhradního plnění.

Požadujete-li započítat Vaší objednávku do NÁHRADÍHO PLNĚNÍ, uveďte prosím tuto skutečnost v objednávce (do kolonky poznámka). V případě jiné objednávky než v internetovém obchodě prosíme uveďte viditelně na objednávce. Od nás poté obdržíte daňový doklad, na kterém bude vyznačeno, že byl tento doklad zahrnut do náhradního plnění.

Pokud tato skutečnost nebude uvedena v objednávce a následně na našem daňovém dokladu, nebudete si moci objednávku zahrnout do náhradního plnění.


Náhradní plnění pro organizace

Společnost Woodgrain, s.r.o. k dnešnímu dni zaměstnává 3 zaměstnance se zdravotním postižením (více než 50 % všech zaměstnanců). Je poskytovatelem náhradního plnění.

Pro ověření poskytovatele náhradního plnění klikněte zde.

Nákupem zboží a služeb od naší společnosti můžete ušetřit nemalou část finančních prostředků. Současně podpoříte zaměstnávání osob s těžkým tělesným postižením a pomůžete jejich začleňování do běžného života.

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků...), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu. Zákon č.435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb , vyhláška č.519/2004 Sb , vyhláška č.176/2009 Sb.

Více informací na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí nebo v zákoně č. 435/2004Sb.

Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného naší společnosti?

Při odběru zboží ze sortimentu nabízeného společností Woodgrain, s.r.o., tedy z nabídky internetových obchodů servisprohudebniky.cz (hudební nástroje, příslušenství, struny), drevorezba.cz (profesionální nástroje a nářadí pro řemeslníky, materiály, nože), nebo naradistubai.cz (profesionální nástroje a nářadí STUBAI) popř. při objednávce zboží a služeb dle individuální dohody, od nás můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Náhradní plnění

Jedná se o jednu z možností, jak splnit zákonnou povinnost zaměstnavatele podle zákano č.435/2004 Sb § 81 – a sice tu, kdy zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (ten činí 4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců).

Pokud zaměstnavatel žádného zaměstnance se zdravotním postižením nezaměstnává, splní svou povinnost také „odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám“ (citace § 81, odst. 2, písm. b) ZoZ).

Tento poměrně dlouhý zákonný výraz je právě v praxi zjednodušen termínem náhradní plnění. Pro úplnost dodejme, že třetí možností, jak splnit povinnost zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, je odvod do státního rozpočtu. Zákon připouští i kombinací všech tří způsobů v jakémkoli poměru tak, aby byla povinná 4% hranice naplněna.

Právě u náhradního plnění došlo k 1. 10. 2017 k podstatné změně, neboť se zavedla nově elektronická evidence tohoto plnění, kam posílají data dodavatelé – tedy zaměstnavatelé, se kterými je uzavřena dohoda o uznání zaměstnavatele podle § 78 ZoZ (jsou to ti, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců), nebo OSVČ se zdravotním postižením.

Seznam dodavatelů náhradního plnění je dostupný online na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).