Manuál pro pužití strun

Manuál pro optimální použití strun se syntetickým jádrem (Evah Pirazzi, Obligato, Violino a Wondertone Solo)

Vývoj nových houslových strun Evah Pirazzi byl iniciován snahou vytvořit materiál, který v sobě snoubí barevné charakteristiky střevových strun s výhodami syntetických materiálů (stabilita tónu a ladění, dobrá hratelnost).

Následující informace Vám umožní dosáhnutí plného výkonu uvedených strun a jejich dlouhé životnosti:

 • Při natažení strun na nástroj je nutné mít na zřeteli, že struny se ustálí na žádoucím ladění asi během deseti minut. Poté se stanou prakticky úplně stabilními. Drobné korekce je třeba provádět ještě během asi jednoho či dvou dnů.
 • Je nutné, aby kobylka a vrchní pražec nástroje byly perfektně seřízeny. Drážky pro struny nesmějí mít ostré hrany, musejí odpovídat průměru struny. Jinak hrozí vážné poškození jádra struny a její přetržení. Drážky pro struny je možné ošetřit pomocí měkké tužky, protože tuha vytvoří na styčné ploše struny se dřevem ideální kluzné ložisko, které ji nepoškodí. Navíc při ladění se struna natahuje plynule.
 • Kompletní sadu strun, která již byla hrána a z nástroje odstraněna, je možné znovu použít (pokud jsou pochopitelně v dobrém technickém stavu). Mírná ztráta kvality tónu je sice možná, nicméně struny mohou bez problémů sloužit i za těchto okolností.
 • K udržení maximální kvality tónu a jeho hlasitosti doporučujeme ošetřovat struny čističem strun Pitrastro, který odstraňuje kalafunu a jiné nečistoty ze struny a jehož pravidelné používání podstatně zvyšuje životnost strunového potahu. Pozor, čistič obsahuje alkohol a proto nesmí přijít do kontaktu s lakem nástroje.
 • Pro struny s nejnovějším syntetickým jádrem jsou vhodné kalafuny Oliv/Evah Pirazzi (resp. Obligato/Violino), které obsahuje ideální směs přísad pro uvedené struny.
 • Tím maximalizují výkon strun na nástroji.
Výměna strun

Většina profesionálních hráčů mění své struny přibližně po šesti měsících. Ačkoli struny možná po tomto časovém období ještě vypadají na pohled dobře, ztrácejí již svoji zvukovou oslnivost a citlivost. Pokud dospějete jakožto aktivní hráč do stádia, že si můžete dovolit měnit struny každých šest až osm měsíců, máte záruku, že váš nástroj bude permanentně vydávat stabilní a nejkvalitnější tón.

Pokud měníte starou sadu strun za novou, je třeba mít na paměti, že nejvhodnější je měnit jednotlivé struny postupně. Tím uchováte stálé celkové napětí strun a nehrozí žádná kolize, jako např. pohyb kobylky nebo dokonce spadnutí duše.

Je třeba brát také na vědomí skutečnost, že životnost strun závisí i na seřízení nástroje. Ostré hrany kobylky, či horního pražce, nevhodně nalícované kolíčky a zvláště špatně seřízený dolaďovač může vaše struny zničit prakticky okamžitě.

Strunu po uchycení do dolaďovače (popř. přímo struníku, pokud dolaďovače nepoužíváte) provlečeme otvorem v kolíčku. Základním a nezbytným požadavkem je přesné nalícování kolíčků a tím i jejich rovnoměrný a lehký chod a zároveň schopnost držet ladění. Tuto skutečnost někteří hudebníci velmi podceňují.

Kolíček má kónický dřík, kterému musí přesně odpovídat i otvor v hlavici nástroje. Jen tak je možné vytvořit přesné a funkční kluzné ložisko. Ke správnému nalícování kolíčků do hlavice nástroje používají houslaři speciální a velmi drahé přípravky, „ořezávátka“ kolíčků a výstružníky pro vytvoření přesných kónických otvorů v hlavici. Samotné nalícování ještě neznamená úspěch a plnou funkčnost celého systému. Kontakt mezi ebenovým či palisandrovým materiálem kolíčku a javorovou hlavicí je třeba upravit pomocí speciálních mazacích přípravků, které jsou dostupné u různých výrobců strun apod. Amatérské použití běžné školní křídy není pro tento účel vhodné a napáchá často více škody než užitku. Teprve pomocí správného přípravku se mezi kolíčkem a hlavicí vytvoří kluzné ložisko, které umožňuje snadný a rovnoměrný pohyb kolíčků a současně pevně a spolehlivě drží. Je potřeba si uvědomit, že o kolíčky a jejich správnou funkci je třeba pečovat. Pokud ani mazací přípravky nezajistí správnou funkci kolíčků, je nutné je nechat u houslaře odborně vyměnit. Kolíčky jsou „spotřební materiál“ stejně jako struny, byť jejich výměnu není pochopitelně nutné provádět tak často.

Výrobci strun doporučují mazat místa kontaktu struny se dřevem (drážky horního pražce a kobylky) měkkou tužkou. Tuha vytvoří ideální ložisko, ve kterém se struna plynule a bez odporu pohybuje a tím nehrozí její poškození.

Samostatnou kapitolou jsou pak dolaďovače. U strun se syntetickým jádrem se jejich používání nedoporučuje vůbec.

 Nejčastější příčiny praskání strun

Ocelové struny:

 • ladění nad správnou výšku tónu struny
 • příliš vysoká kobylka, která u kovové struny podstatně zvyšuje tlak strun na vrchní desku.
 • použití kovových strun u viol velkých menzur, pro které nejsou konstruována

Struny se syntetickým jádrem:

 • opředení struny z hliníku či chromové oceli nebo i samotné vícečetné syntetické jádro je často poškozeno ostrými hranami kobylky či nedostatečně zakulacenými drážkami vrchního pražce.
 • naladění struny nad správnou výšku ladění může způsobit „efekt mrtvé struny“ a podstatně snížit její životnost.

Střevové struny (opředené):

 • struny nejvíce trpí ostrými hranami na kobylce či vrchním pražci. Také je třeba dbát, aby délka struny odpovídala menzuře daného nástroje.

Střevové struny (neopředené):

 • Struna je nejčastěji poškozena na ostrých hranách kobylky, popř. v příliš těsné drážce vrchního pražce.

Jak upravit části nástroje, které přicházejí do kontaktu se strunou?

 1. Všechna kontaktní místa se strunou na kobylce a vrchním pražci musejí být ideálně zaoblená, popř. namazána velmi měkkou tužkou (tuha vytvoří kluzné ložisko s minimálním odporem)
 2. Pro E - struny se smyčkou použijte dolaďovač s ochrannou vložkou, která zabrání kontaktu struny s ostrou kovovou hranou dolaďovače
 3. Pro struny s kuličkou používejte dolaďovač adekvátní velikosti. Příliš těsný dolaďovač strunu velmi rychle zničí.
 4. Střevové struny a opředené střevové struny jsou „živý“ materiál. Nelaďte je nad jejich ladění, neboť tím při návratu na původní výšku tónu snižujete nenávratně tah struny. Při dlouhodobé nečinnosti je vhodné celý potah strun povolit asi o 1 tónu. Tím se prodlužuje jejich životnost.