Střevové struny Venice (V)

Střevové struny typu „Venice“ vykazují podstatně větší pružnost a ohebnost, než standardní střevové struny (High Twist - HT). Struny charakterizuje okamžitá odezva, delší dozvuk a bohatost na vyšší harmonické tóny. Struny vykazují lepší stabilitu ladění než standardní střevové struny, delší životnost a vyšší akustický výkon.
Struny jsou zhotoveny z vláken střev, které jsou v porovnání se standardní střevovou strunou navíjeny do „hustší“ spirály. Struna je poté vyhlazena a zaleštěna. Díky „hustšímu“ navinutí je struna flexibilnější, odolnější vůči klimatickým změnám a opotřebení.
Struny typu „Venice“ jsou dostupné v širokém spektru průměrů a délek. Jsou vhodné především pro střední registry renesančního a barokního ostrunění, např. jako 2. a 3. houslová struna nebo 3. a 4. struna basové violy da gamba.

Poznámka:
Struny typu Venice se protahují o něco více, než standardní střevové struny, proto je vhodné volit o něco větší průměr, než který by byl použit v případě běžných strun střevových. Rozdíl je asi 7%, proto je vhodné průměr hladké střevové struny vynásobit koeficient 1.07 a výsledný průměr je průměrem adekvátní struny Venice.
Tato poznámka se netýká hráčů na smyčcové nástroje, pro které jsou v tabulkách a textech uvedeny již konečné průměry jednotlivých strun, a kteří mají výběr podstatně usnadněn.

Struny Aguilla jsou v tabulkách uváděny s kódem, který je zároveň údajem o průměru struny, jeho typu (např. „high twist“ = HT) a délce (např. 120 = 120 cm).
Průměry jsou uváděny v setinách milimetru, proto je nutné průměr vydělit 100 (získáme pak údaj v milimetrech). Údaj o délce struny (120 cm, 180 cm, 200 cm atd.) je uveden na konci kódu. Např. 54HT120 je struna „high twist“ o průměru 0,54 mm a délce 120 cm.
Dále je nutné si uvědomit, že průměry u jednotlivých typů strun označují ekvivalent průměru střevové struny pro danou délku struny a výšku tónu. Např. u strun na bázi nylonu, strun opředených a strun nylgut je skutečný průměr dle typu odlišný.

U nástrojů loutnového typu je nutná volba strun podle parametrů nástroje a ladění. Pokud budete potřebovat radu či pomoc s výpočtem průměrů loutnových strun, zašlete nám emailem tyto údaje: absolutní ladění nástroje (např. a = 440 nebo 415 Hz), menzuru neboli délku znějící struny nástroje (pozor, v případě dvou typů loutnových menzur jsou důležité obě délky), ladění strun nástroje (konkrétní požadované tóny a také požadavky na oktávové struny v příslušných sborech).